Elektronická prihláška

Prihlášku môžete doniesť vypísanú aj vo fyzickej podobe na tréning.